Obsługa prawna przedsiębiorców – świadczenie pomocy prawnej w bieżących sprawach zleceniodawców w oparciu o umowy zlecenia zawarte na dłuższy okres czasu w zakresie uzgodnionym przez strony

Prawo cywilne – przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych, porady prawne, reprezentacja w procesach sądowych, we wszystkich sprawach z wyłączeniem szeroko rozumianych spraw rodzinnych, w którym to zakresie Kancelaria współpracuje z Kancelarią Adwokacką Agnieszki Falco

Prawo gospodarcze – przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych, porady prawne, doradztwo i uczestnictwo w negocjacjach, reprezentacja w procesach sądowych,

Prawo administracyjne – porady prawne, opinie prawne, zastępstwo w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi

Prawo karne – doradztwo prawne, obrona i zastępowanie w postepowaniu karnym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań związanych ze zdarzeniami w obrocie gospodarczym, w tym postępowaniach karnych skarbowych.